Ulle Wageborn

Jag heter Ulle och har företaget Pippispirit. Verksam i Göteborg.

Jag arbetar som medium och andlig coach. Intuitionen är min största tillgång och jag är utbildad till medium på Själens Oas.

Jag jobbar med tarotkort, orakelkort, pendel, trollbord, seanser, healing och husrensningar.

Att få möta människor och att se dem få de verktyg de behöver vid coachning eller möta någon de länge saknat är fantastiskt. De från andra sidan förmedlar ofta tröst och humor.

Behandlingar

Andlig Vägledning 30min

Andlig Vägledning 45min

Andlig Vägledning 60min

Distanshealing 45min

Medialtarot 30min

Medialtarot 45min

Medialtarot 60min/** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables*/ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = 'https://modenytt.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })();