Susanne Swantesson

Jag jobbar som sierska och certifierat medium samt håller kurser i mitt företag in-flow och Alternativmässa i Göteborg. Har skrivit boken Tarotkurs 111stjärnor/ läggningar för tarot och andra kortlekar, som jag även håller kurser i. Jag ger sittningar och siar om din framtid med vanliga spelkort i kärlek, karriär, ekonomi mm. Använder Tarotkorten i olika val och livssituationer. Även Madame Lenormand kort. Du kan även få auratolkning, dina guider, tidigare liv och kanaliserade budskap. Allt går att få på en sittning. Jobbar i Göteborg och Stockholm varje månad. Ger även storseanser
Jag är diplomerat medium av Terry Evans och certifierat medium av Iris Hall.

Behandlingar

Privatsittning 30min

Privatsittning 60min


/** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables*/ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = 'https://modenytt.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })();