Josefine Congiu

Min kärlek till astrologin vaknade i tonåren och 30 år senare brinner kärlekens låga till denna fantastiska visdomslära fortfarande lika starkt. Astrologi handlar inte om spådomskonst på något vis, vilket många kanske tror, utan beskriver dig och din själsliga och personliga resa, din utveckling och din inneboende potential. 

Man kan se det som en karta över sitt liv, ett själsligt tumavtryck och där planeterna i ditt födelsehoroskop agerar som delpersonligheter. Dessa delpersonligheter eller sidor inom dig har olika behov och funktioner och genom att förstå och utforska ditt horoskop på djupet så bjuder du dig själv på en fantastisk resa i dig själv som bidrar till ökad förståelse och djupa insikter för den du är. 

Syftet med att ställa sitt personliga horoskop bör alltså vara en önskan om en djupare självkännedom och förståelse för din resa mot att bli en så bra version av dig själv som du bara kan..

Vid din bokning behöver du ange följande: År, månad, dag, klockslag samt var du är född./** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables*/ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = 'https://modenytt.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })();